Record details

Title keyword
    Újezd
Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
Article
    Day 1, stop 5: Medový Újezd
    Excursion II, day 2, stop 6: Medový Újezd
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum