Record details

Title keyword
    údolních
Monograph
    Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
Article
    Antropogenní transformace údolních niv
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Půdní pokryv údolních niv
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech