Record details

Title keyword
    ČSSR
Monograph
    Český granát a drahé kameny v ČSSR
Article
    5. postgraduální kurs geochemické prospekce Geochim ČSSR UNESCO 1983
    20 Jahre Zusammenarbeit DDR ČSSR bei der Erkundung von Steine- und Erdenrohstoffen
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Aristocystites, a recumbent diploporid (Echinodermata) from the Middle and Late Ordovician of Bohemia, ČSSR
    Autochthonous basinal sediments of the variscan flysch in the Nízký Jeseník mountains (Moravia, ČSSR)
    Die Belemniten aus der Unterkreide-Ablagerungen im Steinbruch Kotouč bei Štramberk (Silesisches Einheit, ČSSR)
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Branchiosaurier aus dem Rotliegenden (Unterperm) der ČSSR
    Chemical Composition of Tourmalines in Pegmatites of the Jihlava Massif (Western Moravia, ČSSR)
    Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR
    A Comparison of Postsedimentary Processes Occurring in Paleozoic Reef Limestones in the Elbingerode Complex (GDR), Moravicum (ČSSR) and Ural Foredeep (USSR)
    Crystal-chemistry of Selected Natrolites of the Volcanic Bohemia Rocks (ČSSR)
    Dešifrirovanije sistemy planetarnych razryvov s pomošč´ju kosmičeskich snimkov na territorii ČSSR
    Ein geologisch-geophysikalisches Schema der Grenzregionen zwischen der DDR und der ČSSR
    Einsatz von horizontalen Dränbohrungen zur Sanierung von Rutschhängen in der ČSSR
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    The Famennian of Moravia (ČSSR) : the relation between tectonics and sedimentary facies
    A field trip to the famennian of the Moravian karst (ČSSR)
    Finds of Mastodon (Proboscidea, Mammalia) relics in neogene and quaternary sediments of Slovakia (ČSSR)
    Geochemie uhlí v ČSSR
    Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
    Geoelektrické charakteristiky na styku základních geologických bloků v ČSSR
    Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj
    Geofyzikální syntézy v ČSSR
    Geologickoekonomický model využití vietnamských bauxitů pro ČSSR
    Granitoids of the west Carpathians (ČSSR)
    Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hydrogeologická prozkoumanost ČSSR
    K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR
    K otázce regionálního členění reliéfu ČSSR
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    K rozvoji rudného hornictví v ČSSR
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
    Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Lékařská geochemie - v ČSSR nový směr v geochemii?
    Lower Cretaceous crinoids of the Vršatec castle klippe (Klippen Belt, Slovakia, ČSSR)
    Mapa seismických oblastí ČSSR
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR
    O některých nových nerostech z nalezišť v ČSSR
    Ochrana puklinových a puklinovo-krasových vôd v ČSSR
    On the age of the Meliata group and the Silica nappe radiolaries (Localities Držkovce and Bohúňovo, Sloval karst, ČSSR)
    Perspektivy ispoľzovanija burych uglej v ČSSR
    Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Platform part of ČSSR
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko)
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Schwefelisotopenuntersuchungen an Sulfaten der Mineralwässer in West-Karpaten System der ČSSR und in Westböhmen
    Sedmdesát let naftového průmyslu v ČSSR
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích
    Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin
    Spoon-like Crinoids from Štramberk (lower Cretaceous, ČSSR)
    Standsicherheit der Böschungen von Tiefen Braunkohle-Tagebauen am Fusse des Erzgebirges in der ČSSR
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Stavba zemské kůry na úzení ČSSR a geofyzikální syntéza na podkladě explozívní seismologie
    Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978)
    Strunzit aus dem Pegmatit von Otov bei Domažlice, ČSSR
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
    Ťažba ropy v ČSSR a možnosti jej intenzifikácie
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR
    Umstellung der Erdgas-Lagerstätte Dunajovice ČSSR auf Untergrund-Gasspeicherbetrieb
    Vorschlag zur definition der Böhmischen Masse und ihre Gliederung in tektonische Blöcke auf dem Gebiet der ČSSR
    Výskyt pesticídov v povrchových vodách ČSSR
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
    Výzkum zemských slapů a jejich měření v ČSSR
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985
    Zvýšený obsah fluoridů ve spadu na území ČSSR
Serial
    Ekológia (ČSSR)