Record details

Title keyword
    českým
Monograph
    Trilobiti - raci z kamene. Pocta českým skalníkům
    Údolím Kačáku (Loděnice) napříč Českým krasem
Article
    Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Horizontální řezy Českým masívem
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Prínos trasformácie tiažových máp k objesneniu hlbinnej stavby západných Karpát a ich kontaktu s Českým masívom
    Rychlosti seizmických vln šířících se Českým masívem z ohnisek v Polsku
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)