Record details

Title keyword
    česko-polské
Monograph
    1. Česko-polské geomechanické symposium
    1. Česko-polské geomechanické sympozium
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
Article
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve