Record details

Title keyword
    Českomoravské
Article
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Dravity z Českomoravské vrchoviny
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie
    Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
    Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny
    Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině
    Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123)
    Půdní poměry okolí Přibyslavic na Českomoravské vrchovině
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
    Selenidy z uranových ložisek Českomoravské vysočiny
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Soliflukční formy reliéfu v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
    Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny
    Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumetace