Record details

Title keyword
    Čistá
Article
    Critical places at locality Čistá, Mine Jeronym and their possible development
    The Čistá ring structure, Czechoslovakia
    Distribution of REE in fenites and feldspathized rocks from the bore-hole H-28 in the Čistá ring structure (W.Bohemia)
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Geophysical features of the Čistá ring structure
    Intrusion within a transtensional tectonic domain: the Čistá granodiorite (Bohemian Massif) - dtructure and rheological modelling
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Structural study of the Čistá massif
    Tin deposit Jeroným near Čistá
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným