Record details

Title keyword
    černouhelných
Article
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví - 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
    Využitelnost černouhelných kalů
    Vývoj odvalů hlušin z černouhelných dolů v ČR
    Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti