Record details

Title keyword
    činitel
Monograph
    Tvář naší země - krajina domova. 3, Člověk jako krajinotvorný činitel.
Article
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk
    Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
    Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy