Record details

Title keyword
    člověka
Monograph
    6. národní konference s mezinárodní účastí Biomechanika člověka 96
    Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka
    Živel Země. Země ve službách člověka.
Article
    Dějiny vztahu člověka a planety. Příspěvek k historii přírodních katastrof
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
    Oceán - nejlepší přítel člověka aneb Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Půda - obraz působení člověka
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí
    Riziko zabití člověka padajícím meteoritem
    Řezný nástroj pro rozpojování uhlí a hornin - Pomocník člověka od doby kamenné
    Stavět podle přírody nebo podle člověka?
    Test pojmu "krajina" postavením mimo vnímání člověka a užitím v geologickém čase
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv člověka na recentní procesy v jeskynním systému Javoříčko.
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy