Record details

Title keyword
    řady
Article
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Jak vybočit z řady : věda a umění mají až příliš striktně nastavené mantinely. Pomůže jim sport?
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava)
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
    Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu