Record details

Title keyword
    Swider
Article
    Dolina rzeki Świder. Zapis dzialalności czlowieka w osadach organicznych dna doliny Świdra w okolicach Stoczka Lukowskiego i Seroczyna
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)