Record details

Title keyword
    Šternberka
Article
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Ke 150. výročí úmrtí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Přátelé, spolupracovníci a odpůrci Kašpara hraběte ze Šternberka
    Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám
    Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Vzácné druhy šťavnatek - Hygrophorus v PP Na Stříbrné u Českého Šternberka