Record details

Title keyword
    Šumava
Monograph
    Guide to the Geology of the Šumava Mountains
    Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava
    Thecamoebians from the Šumava Mts. (Czech Republic)
Article
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
    Analysis of the longitudinal profiles of selected rivers in the Šumava Mts., Southwest Bohemia
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts
    Characteristics of two small basins in the Šumava Mts. (South Bohemia)
    Chráněná krajinná oblast Šumava
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Concept of geomorphological analysis of previously glaciated areas (based on analysis of the surroundings of Prášilské jezero lake and jezero Laka lake, Šumava Mts., Czech Republic)
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    The dyke swarm of fractionated tourmaline-bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    Geological history of the Královský Hvozd Unit (KHU), at the northernmost margin of Šumava Mts. - recent knowledge
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Hydrogeological mapping of Šumava national park, partial research
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Mafic K- and Mg-Rich Magmatic Rocks from the Western Mühlviertel (Austria) Area and the Adjacent Part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from Western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech Republic)
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Pajrek u Nýrska a jeho okolí (Šumava)
    Měkkýši v údolí Pstružného potoka u Hartmanic (Šumava)
    The metamorphic zonal pattern in the Moldanubicum of the NW part of the Šumava Mts., Královský hvozd unit
    Microclimate of a peat bog and of the forest in different states of damage in the Šumava National Park
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    A Model for the Identification of Areas Favourable for the Development of Tourism: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic)
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Multidisciplinary analysis of a slope failure at the Obří Hrad site in the Šumava Mts
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Národní park Šumava
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
    Palynological research in the Šumava Mountains
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost
    Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě
    Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří hrad, Šumava Mts
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Research of geodynamic phenomena in the vicinity of Obří hrad, Šumava Mts
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Soil Cover of Šumava National Park and Protected Landscape Area
    Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
    Spatial distribution of potential planation surfaces in the Bohemian Forest (the Šumava Mts.)
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from the small streams of the Boubín area (Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Thecamoebians from the Šumava Mts. ? comparison of large scale and detailed variability of thecamoebians assemblages.
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    The windthrows in Šumava Mts caused by Kyrill hurricane and terrain features
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Zur Geologie des Nationalparks Boehmerwald - Národní park Šumava
Serial
    Šumava
    Šumava : čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie