Record details

Title keyword
    Šumperk
Monograph
    geologická mapa 14-41 Šumperk
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-41 Šumperk
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Šumperk 14-41, 1 : 50 000
    Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-41 Šumperk
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-41 Šumperk
Article
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
    Magnetic anisotropy and geochemistry of the Šumperk granodiorite and its tectonic implications
    Magnetic Anisotropy of the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    Magnetic Anisotropy of the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)