Record details

Title keyword
    šedých
Article
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Úvahy nad mapami procentního zastoupení šedých sedimentů ve středočeských a lugických pánvích