Record details

Title keyword
    šesťdesiatročný
Article
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Ing. Ivan Marušiak, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Ján Bartalský, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Samuel Hruškovič šesťdesiatročný
    PhDr. Jozef Vozár, CSc., šesťdesiatročný
    Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr.Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
    Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro šesťdesiatročný