Record details

Title keyword
    školství
Monograph
    Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
Article
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Báňské školství, věda a výzkum
    Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově