Record details

Title keyword
    škrapů
Article
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě