Record details

Title keyword
    šlichové
Article
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka