Record details

Title keyword
    štola
Monograph
    Havárie Vírského oblastního vodovodu, štola Švařec-Běleč I: Doplňky ke stanovisku ČGS ze dne 13.2.06 a doporučení pro další postup prací
Article
    Historické podzemí v Loděnicích - průzkumná štola či kryt?
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nová halířská štola
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Rudolfova štola je unikátním vodním přivaděčem. Geologie Prahy
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Směrová štola Lamanšského průlivu
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Štola pod Slánskou ulicí v Kladně
    Štola Sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou
    Štola u Panského rybníka v Hodkově
    Valkeřice-Merboltice : uhelná štola
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově