Record details

Title keyword
    štoly
Monograph
    Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
Article
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Doly a štoly na orientačních mapách
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
    Nové geologické a ložiskové poznatky z ražby Vykmanovské štoly
    Numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Štoly Děčínského Sněžníku
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník