Record details

Title keyword
    Žďárských
Monograph
    Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
    Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů
Article
    Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu
    Geologická stavba Žďárských vrchů
    Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Skalní tvary Ždárských vrchů
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších