Record details

Title keyword
    Žďáru
Article
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou