Record details

Title keyword
    Žacléř
Monograph
    Geomagnetická mapa (03-422 Žacléř)
    List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-422 Žacléř)
    Tektonická mapa 1:25 000 listu Žacléř 03-422
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř
Article
    Carboniferous alethopterids of the Karviná and Žacléř Formations (Czech Republic)
    Climatic vs. tectonic controls on peat accretion in non-marine setting; an example from the Žacléř Formation (Yedonian-Bolsovian) in the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic)
    Coal facies and depositional environments of the 9th and 10th overlying coals of the Žacléř group (Duckmantian, Intra-Sudetic Basin, Czech Republik)
    Contribution to the knowledge of the Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan from Žacléř (Pennsylvanian, Czech Republic)
    Cordaites schatzlarensis sp. nov. and Samaropsis newberryi (Andrews) Seward from the Westphalian (Carboniferous) of the Žacléř area (Czech Republic)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Group of Seams of the Šverma Mine at Žacléř (Intra-Sudetic Basin)
    A large specimen and cuticles of Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan from its type area Žacléř (Pennsylvanian, Czech Republic)
    New results of coal-petrological and palynological exploration of the Žacléř formation (Bohemian part of the lower Silesian Basin)
    Petrology, geochemistry and facies analyse of the 9th to the 12th overlying coals of the Žacléř group (Westphalian A, Intrasudetic basin, Czech Republic)
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř