Record details

Title keyword
    Žatec
Monograph
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Žatec 12-11, 1:50000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 12-11 Žatec
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 12-11 Žatec
Article
    Fluviální sedimenty mostecké pánve (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Lahary v Doupovských horách (11-22 Kadaň, 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec)
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Plant microfossils from the Most Basin - the Bílina and Žatec Delta environment (Tertiary, Lower Miocene, North Bohemia)
    Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Záhoří near Žatec (Most Basin, Czech Republic)
    Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník)
    Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Žatec)