Record details

Title keyword
    Ždánice
Article
    Changes in communicatio with the open sea during the deposition of the Early Oligocene Menilitic Formation (Ždánice Unit)
    Changes in planktonic Foraminifera assemblages driven by orbital cycles: Latest Eocene to Early Oligocene of the Ždanice Unit, the West Carpathians
    Common occurrences of the ecologically restricted nannofossils in the Campanian sediments of the Ždánice Unit and Waschberg Zone, West Carpathians
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždanice Units, South Moravia
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    Geochemical and geophysical anomalies at the Ždánice oil- and gas field, SE Czech Republic
    Horizontální vrt Ždánice 157H
    Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždanice Unit - acme, mass killing or preservation events?
    Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždánice Unit - acme, mass killing or preservation events?
    The nannofossil chalk layers in the early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (the Menilitic Formation, Ždánice Unit, South Moravia): Orbitally forced changes in paleoproductivity)
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Paleoenvironmental changes across the Eocene/Oligocene boundary in the Ždánice and Pouzdřany Units (Western Carpathians, Czechoslovakia): the long-term trend and orbitally forced changes in calcareous nannofossil assemblages
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
    Petrology of granitoids in pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Cartpathian flysh zone)
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpatians, Czech Republic)
    Planktonic gastropods (pteropods) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the Ždánice Unit in Moravia (Czech Republic)
    Radioactivity of sedimentary rocks over the Ždánice hydrocarbon field
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice