Record details

Title keyword
    Železný
Article
    Geochemistry and Petrology of the Early Palaeozoic Železný Brod Volcanic Complex (W Sudetes, Bohemian Massif): Geodynamic Interpretations
    Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží
    Lithostratigraphy and Tectonomagnetic Evolution of the Železný Brod Crystaline Unit: Some Constraints for the palaeotectonic Development of the W Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Lithostratigraphy, Petrology and Tectonomagnetic Evolution of the Železný Brod Crystaline Unit: A Contribution to the paleotectonic Development of the W Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
    Palaeozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northern Bohemia
    Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)
    Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)