Record details

Title keyword
    Žitný
Article
    Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Human impact and alluvial soils in the Žitný Ostrov (Slovakia)
    Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov)
    Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia)
    Pollution of groudwater in "Žitný island" by nitrogenous matter from agricultural large-scale production studied in model territory of "Diarhan"
    Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko)
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)