Record details

Title keyword
    Žíly
Article
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Cronstedtit (Fe2Fe)(SiFeO5)(OH)4 zo žily Klement, Rožňava
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Disperzná analýza pri posuzování faktora hĺbky na zrudnenie Cu žíly Rozália na bani Hodruša
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Jihočeské křemenné žíly
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Keple - křemenné žíly
    Klastické žíly
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech moravského moldanubika
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Objavenie Striebornej žily v Rožňave
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    The question of water content in parsonsite: a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    Štruktúrna pozícia a genéza Sb žily Ferdinand
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Vápníkem bohatá parageneze pegmatitové žíly z Měčichova na Blatensku
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zoloto-serebrjannaja mineralizacija žily Terezija mestoroždenija Banskaja Št'javnica
    Zonální křemen-ametystové žíly u Kojatína na třebíčsku
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče