Record details

Title keyword
    Železných
Article
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Geochemické typy barrandienských železných rud
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav)
    Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Paleokrasové výzkumy ve Vápenném Podolu v Železných horách. The Paleokarst research in Vápenný Podol, Železné hory Mts
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
    Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Těžba železných rud na Krušné hoře u Berouna
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Vápence v oblasti Železných hor
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Zameranie výskumu a dosiahnuté výsledky na ložiskách železných a polymetalických rúd
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor