Record details

Title keyword
    Železnobrodské
Article
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí