Record details

Title keyword
    žilách
Monograph
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
Article
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Intrarudní metasomatóza v uranových žilách na ložisku Rožná
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině