Record details

Title keyword
    Žilná
Article
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
    Paleozoická a žilná a hlubinná intruziva
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)