Record details

Title keyword
    živců
Article
    Bezodpadová technologie při úpravě kaolínů a živců
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR
    Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců
    Separace živců flotací
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků