Record details

Title keyword
    žulovského
Article
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Křišťály z žulovského masívu
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Přirozená radioaktivita granitoidů žulovského plutonu
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu