Record details

Title keyword
    žuly
Article
    Amfibolitizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly Sedmihorského pně
    Červené žuly na Milínsku
    Formy kryogenního zvětrávání žuly v Jihlavských vrších
    I a S žuly
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Tvary zvětrávání a odnosu žuly v oblasti Čeřínku
    Tvary zvětrávání žuly na Černostudničním hřbetu
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu (02-22 Varnsdorf)
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu. Delimitation of Brtníky granite in Lužice Pluton
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku