Record details

Title keyword
    03-33
Monograph
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 03-33 Mladá Boleslav
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-33
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-33
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-33
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Mladá Boleslav 03-33, 1:50000
Article
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav)
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)