Record details

Title keyword
    03-42
Monograph
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-42
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-42
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-42
Article
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)