Record details

Title keyword
    10
Monograph
    10. Coal conference, Prague. Abstract Volume
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
    10. KVARTÉR 2004. Sborník abstrakt
    10. KVARTÉR. Sborník abstraktů
    10. pedologické dny 2004 na téma Pedodiverzita. Průvodce exkurzí
    10. Rundgespräch Geodynamik des Europäischen Variszikums
    27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, Volume V, sections 10, 11
    66th EAGE Conference and Exhibition, Paris, France, 7 - 10 June 2004, Extended Abstracts
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
    Abstracts Volume 1 of the 10. RCMNS Congress
    Barcelona '10. Conference Proceedings & Exhibitors' Catalogue
    Barcelona '10. Workshops
    ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
    EGU Geophysical Research Abstracts 10, EGU General Assembly 2008
    Evoluce . 10. výjezdní interdisciplinární seminář
    Fortschritte in der Metallographie (Berichte der 10. International Metallographie-Tagung Leoben, Montanuniversitat Leoben). Sonderband 30, Praktische Metallografie.
    Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. 10, Fyzickogeografický sborník
    Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15.-18. 10. 1997. 1
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Union General Assembly, Vol. 10, ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-02740
    Hydrogeochemia 06, 10. mezinárodni konference 23.6.-24.6.2006 Sosnowiec-Zlaty potok
    Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav
    MATLAB 2002. Sborník příspěvků 10. ročníku konference. 2.
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
    Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings
    Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru
    Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010
    Progress Report on ENSeRVES Project, 1st period (June 11, 1997 - June 10, 1998)
    Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu
    Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Sborník 10. uživatelské konference Fluent 2004
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
    Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008
    Výběr prací 10
    Vysvětlivky k účelové geologické mapě melechovského masívu v měřítku 1 : 10 000
    Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
Article
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    10. exkurze uhelně geologického semináře
    10 km minimum throw along the West Bohemian shear zone : evidence for dramatic crustal thickening and high topography in the Bohemian Massif (European Variscides)
    10 km Minimum throw along the West Bohemian shear zone: Evidence for dramatic crustal thickening and high topography in the Bohemian Massif (European Variscides)
    10. Konferenz über das jüngere Tertiär in Brno, Tschechoslovakei, 27.-28.4.1992
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    10 let radiouhlíkové geochronologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    10. Mezinárodní speleologický kongres
    10. Petrolgeochem 82´
    10 rokov Stratenskej jaskyne
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    10 years monitoring of Sněžník Massif - changes in Czech part of the network
    10 Years of Brno Branch of Institute of geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Carboniferous (namurian) deformation in the Blanskě les Massif, southern Bohemia:U-Pb zircon evidence. In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
    Cave sediments in Slovenia: results of 10 years of palaeomagnetic research
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa.In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia : Varšava 11.-12. 10. 2008
    Evidence for deposition of 10 million tonnes of impact spherules across four continents 12,800 y ago
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion). In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
    Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech
    Isotope dynamics of sulfate oxygen in forest catchments differing 10 times in pollution inputs
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 10
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    The monitoring network GEOMON - 10 years of data
    The Na-amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered variscan suture zone in the Bohemian Massif? In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts. Editors: M. Novák, V. Janoušek, J. Košler
    Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km
    The occurence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin. In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    On the thunderstorm of 10 July 2011 at magnetic observatory Budkov
    Ondrušite, CaCu4(AsO4)2 (AsO3OH)2 . 10 H2O, a new mineral species from the Jáchymov ore district, Czech Republic:description and crystal-structure determination
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Rheological collapse of a Bohemian Tibetan plateau: The Teplá-Barrandian unit (Central European Variscides). In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstrats
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 10
    Růst dutých kalcitových konkrecí ve zvětralých migmatitech jeskyní Rachačka. 10. 10
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Shock recovery experiments with artificially made magnetite pellets in the range of 10 to 45 GPa
    Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Svahové deformace na Radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1 : 10 000
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Time recorded in cave deposits - 10 years of paleomagnetic research in Slovenia caves
    Time recorded in cave deposits - 10 years of paleomagnetic research in Slovenian caves
    Time recorded in cave deposits - 10 Years of paleomagnetic research in Slovenian caves
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Weak Earthquake of Aug. 10, 1987 Connected with the Jílovice Fault (Northern Bohemia)