Record details

Title keyword
    12-44
Monograph
    geologická mapa 12-44 Týnec nad Sázavou
    hydrogeologická mapa 12-44 Týnec nad Sázavou
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Týnec nad Sázavou 12-44, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Týnec nad Sázavou 12-44, 1 : 50 000
Article
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou