Record details

Title keyword
    120
Monograph
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
Article
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    Hails of bolides and meteorites have nearly zero impact on faunal diversity - new evidence from Late Pleistocene ~120 ka B. P
    Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí