Record details

Title keyword
    14-34
Monograph
    geologická mapa 14-34 Svitavy
    hydrogeologická mapa 14-34 Svitavy
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-34
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-34 Svitavy
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-34 Svitavy
Article
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)