Record details

Title keyword
    16
Monograph
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010
    16. Celoštátny slnečný seminár
    16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR - sborník příspěvků
    16. kvartér 2010
    27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, Volume VII, sections 13 to 16
    Advances in Geosciences. Volume 16: Atmospheric Science (AS)
    Carpathian-Balcan geological Association 16. Congress
    Carpathian-Balkan Geological Association 16 Congress
    Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe - Proceedings of the joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen), September 16 - 19, 2013
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 16. seminář
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16. semináře
    Erdem shinjilgeenii buteel No 16
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada joint annual meeting with Society of Economic Geologists, May 27-29 Mai 1991, Toronto. Program with Abstracts. Volume 16
    Geologische Karte der Republik Oesterreich 1:50 000, Blatt 16 Freistadt
    Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München
    Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung: workshop des Bayerischen Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München
    Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinetalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München
    16. Réunion des Sciences de la Terre: symposium 6 - Evolution géodynamique du socle de l'Europe
    16. Réunion des Sciences de la Terre:symposium 6 - Evolution géodynamique du socle de l'Europe
    Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
    Seismic waves in complex 3-D structure. Report 16
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 16
Article
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    FMR and Mössbauer Measurements of Fine-Grained Fractions of LUNA 16, 20 and 24 Regolites
    Infomapa 16. Mapový informační systém pro profesionály
    K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
    Klima a vylidnění Mexika v 16. století
    Krkonošské dolování. 16, Střelný prach
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Mare basalts from the Luna 16 regolith
    Mikrostruktury i chimičeskij sostav materikovych porod iz regolita Luny 16, 20 i 24
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Periodicities between 6 and 16 years in surface air temperature in possible relation to solar inertial motion
    Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích u Mělníka. 16. 16
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Španělský jazyk, španělské knihy a čeští intelektuálové 16. a 17. století
    Die variszische Entwicklung auf Kartenblatt 16 Freistadt
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)