Record details

Title keyword
    18O
Monograph
    Nitrate pollution of a water resource- 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Karany using 15N and 18O isotopes
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
Article
    Conodont apatite ?18O record across the Ludlow Lau Event in the Prague Basin (Czech Republic) indicates climatic cooling
    Conodont apatite ?18O record across the Ludlow Lau Event (Prague Basin, Czech Republic) indicates significant climatic cooling
    Controls on delta 18O and delta 34S of peat pore-water sulfate
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrate tracing in tile drainage using 15N and 18O data
    Obsah izotopů 13 C a 18 O v devonských karbonátech moravského krasu: specifický sekvenční vzor. [Content of the 13C and 18O isotopes in Devonian carbonates of the Moravian Karst: a specific sequence pattern]
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Recontruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data-case studies
    Technical Note: Evaluation of between-sample memory effects in the analysis of ?2H and ?18O of water samples measured by laser spectroscopes
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O