Record details

Title keyword
    19
Monograph
    14th Czech - Slovak - polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstract Volume. Grzybowski Foundation Special Publication, 19
    14th Czech - Slovak - Polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop. Abstracts Volume. Grzybowski Foundation Special Publication No. 19
    19. kvartér : sborník abstrakt
    19. Kvartér. Sborník abstrakt
    19. sjezd ČGS Geografie na prahu 21. století
    AIP Conference Proceedings - The Application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014. 19
    Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe - Proceedings of the joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen), September 16 - 19, 2013
    Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften
    GIC - 19 National Reports
    Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století
    IUGG 99, Abstracts, July 19 - July 24, week A
    Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století.
    Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.)
    Petrografické zpracování 19 vzorků z Anktarktídy (AP1-AP19)
    Project 73/1/24 Quaternary glaciations in the Northern hemisphere [of the International correlation programme] : report no 8, on the session in Kyoto, Japan, July 28-August 19, 1981
    Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 19
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
Article
    19. kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů
    19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
    Analysis of the bright fireball over Kola Peninsula on April 19, 2014 Followed by successful meteorite recovery campaign
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore discrit, Czech Republic
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Contrasting Magnetic Fabrics in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and the Eastern Rheno-Hercynian Zone.- Geolines, 19: 49-50
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Hydrogeology (Chapter 19)
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
    Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Pseudokrasové jeskyně v údolí Skalského potoka. 19. 19
    Pseudokrasové výklenky a skalní brána u Osečné a Hamru. 19. 19
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 1
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 2
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 3
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Pokrač. 3.
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
    Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty
    VENTS 2007 meeting in Turnov - Sedmihorky, 15 th - 19 June 2007. Excursion Guide - volcanic activity in the Karkonozse-Piedmont Basin
    Von der Geognosie zur Geologie: Eduard Sueß (1831 - 1914) und die Entwicklung der Erdwissenschaften an den österreichischen Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
Serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19