Record details

Title keyword
    1917-1970
Article
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů