Record details

Title keyword
    1922
Article
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the lower givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Vladimir Panoš 1922 - 2002