Record details

Title keyword
    1988
Monograph
    Bicentennial Gold 88 : Melbourne, Victoria, May 16-20, 1988 : extended abstracts, poster programme ; volume 1. Geological Society of Australia abstracts series ; no. 23
    Kagoshima International Conference of Volcanoes 1988: abstracts
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
    Proceedings of the 10th International Diatom Symposium, Joensuu, Finland 1988
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Article
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Experiment Interkosmos Ťan-Šan 1988
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
Serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988