Record details

Title keyword
    1989
Monograph
    Geophysical Data Inversion Methods and Applications: Proceedings of the 7th International Mathematical Geophysics Seminar held at the Free University of Berlin, February 8-11, 1989
    Isotopes in Nature: fifth Working Meeting held in Leipzig, 25-29 September, 1989: proceedings, Part I
    Isotopes in Nature: fifth Working Meeting held in Leipzig, 25-29 September, 1989: proceedings, Part II
Article
    4. geologicko-petrologické kolokvium Hamburk-Praha (červen 1989)
    12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
    Bericht 1989 über mineralogische und isotopengeochemische Untersuchungen im Gebiet des Rex-Plateaus auf Blatt 104 Mürzzuschlag
    Bericht 1989 über mineralogsche Untersuchungen an Rotböden auf dem Dachstein-Plateau auf Blatt 127 Schladming
    Changes of the inner structures in Brno under the influence of the demographic changes in the period after 1989
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska
    Eklogity v roce 1989
    Der Gebirgsschlag vom 13. März 1989 bei Völkershausen in Thüringen im Kalibergbaugebiet des Werratals - Makroseismische Beobachtungen und Analysen
    The impact of globalisation on socio-demographic changes in the internal structures of the City of Ostrava after 1989
    Metalliferous black shales - IGCP activities in 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Pozďátky 1989
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
    RNDr. Zora Priechodská, CSc. (* 1926 + 1989)
    Silurian Kenzieana Liljedahl, 1989 (Bivalvia, Spanilidae) from Bohemia, Gotland and Sardinia
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    X. medzinárodný speleologický kongres - Budapešť 1989 a speleológia v Maďarsku
    XIV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association (Sofia, September 20-23, 1989)
    Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989)
Serial
    Přehled výzkumů 1989
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989. Praha